twitter iconlinkedin icon

Bericht | Dashboard AccountView 94a biedt toegevoegde waarde

15

feb
2015

Dashboard AccountView 94a biedt toegevoegde waarde

AccountView 94a biedt aan de gebruikers standaard de mogelijkheid van een dashboard. Met het Dashboard heeft u in een oogopslag inzicht in onder meer uw kosten en opbrengsten per grootboekrekening. De top 10 van uw debiteuren, periodecijfers, openstaande posten en de ontwikkeling van uw liquiditeit in de tijd.
Vanuit de verschillende grafieken kan vervolgens direct worden ingezoomd op de detailgegevens, zoals bijvoorbeeld de artikelregels van de omzet of een gedetaileerd overzicht van de openstaande posten. informatie waar u direct mee aan de slag kunt.
De Liquiditeits-grafiek laat zien hoeveel liquide middelen er beschikbaar zijn, nu en in de komende zes weken. De huidige liquiditeit wordt berekend aan de hand van kas- en banksaldi samen met de vervallen openstaande posten. Voor de prognose worden de openstaande posten gebruikt die in de komende zes weken zullen vervallen.

Comments are closed.