twitter iconlinkedin icon

Bericht | Deponering KvK met SBR

23

okt
2013

Deponering KvK met SBR

Voor de deponering van de jaarstukken is het op dit moment al mogelijk deze aan te leveren middels SBR. Administratie- en Accountantskantoren hebben hiervoor software nodig die dit ondersteunen en die zodanig kunnen worden ingericht dat de vereiste rapportages opgeleverd kunnen worden.
Zowel AccountView (module SBR/XBRL) als Unit4 Accounting (module SBR Manager & Digipoort) hebben de software hiervoor aangepast zodat de gegevens bij de Kamer van Koophandel aangeleverd kunnen worden. Voor de verzending van de gegevens wordt gebruik gemaakt van Digipoort. Hiervoor is een PKIoverheid certificaat nodig.
CvE Soltution levert het PKIoverheid certificaat en draagt tevens zorg voor de bijkomende face2face registratie. CvE Solutions is Registratie Partner van ESG de electronische signatuur BV.
Naast deponering via SBR komt er vanaf november 2013 bij de Kamer van Koophandel een ‘online service’ beschikbaar waarmee handmatig de benodigde gegevens kunnen worden ingevoerd.
Op dit moment kan de jaarrekening ook nog op papier worden aangeleverd. Er wordt echter gewerkt aan een nieuw wetsvoorstel waarbij het de verwachting is dat alleen aanlevering via SBR en de online service nog mogelijk blijft. Het aanleveren van de jaarstukken per email komt met ingang van 1 januari 2014 volledig te vervallen.
Wilt u ook digitaal de deponering van de jaarstukken verzorgen voor uw klanten, mail dan naar sales@cvesolutions.nl of bel 0344 644605.

Comments are closed.