twitter iconlinkedin icon

One-Click report

One Click report… de kracht van administratieve eenvoud

Een jaarrekening is het visitekaartje van het administratie- of accountantskantoor. Onze accountancy partner Applifiks heeft One Click report ontwikkeld, waarmee snel, efficiënt en gebruiks-vriendelijk vanuit AccountView een complete jaarrekening in Microsoft Word gegenereerd kan worden.
One Click report is ontstaan op basis van meer dan 10 jaar ervaring in het ontwikkelen, implementeren en toepassen van verschillende rapportagetools. Met het rapportmodel One Click report is zowel een rapport te maken voor natuurlijke personen als voor kleine rechtspersonen.
Het concept is eenvoudig. Alle mutaties van een administratie worden in AccountView ingevoerd en bewerkt. Ook administraties van andere software oplossingen kunnen snel op basis van de Audit-file geïmporteerd worden in AccountView.

Hiervan kan dan na controle met “één druk op de knop” de jaarrekening gegenereerd worden vanuit AccountView naar Microsoft Word. One Click report is volledig gebaseerd op de Visma taxonomie en sluit naadloos aan op de taxonomie voor het deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel.

Publicatierapport KvK

Met de komst van de digitale aanlevering van de publicatiestukken bij de KvK vanuit AccountView ontstaat ook de behoefte aan een leesbaar product dat ter fiattering aan de klant kan worden aangeboden.
Door Applifiks is een standaard publicatierapport ontwikkeld dat volledig aansluit bij deze behoefte en dat volledig geïntegreerd is binnen het proces om te komen tot een digitale deponering. Zowel het digitaal bestand als het leesbaar rapport zijn gebaseerd op de zelfde SBR-taxonomie.
Dit betekent dat tegelijk met het gereedkomen van het ‘digitale’ SBR rapport voor de KvK ook een voor de klant ‘leesbaar’ publicatierapport in Word of Pdf gereed is.
Meer informatie
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van One Click report? Vraag dan informatie aan of neem contact op met ons via 0344 644605.
Meer Informatie
One-Click report
4.7 (93.33%) 6 votes