twitter iconlinkedin icon

Visma.net Features

Belangrijke features zijn:

Automatisering van taken
Bespaar tijd en voorkom fouten door automatisering van(complexe) standaard taken
Eigen rapporten & analyses
Realiseer eigen rapportages en/of analyses gebaseerd op uw eigen informatiebehoefte
Dashboards
Stel voor uw medewerkers, afhankelijk van hun functie, specifieke dashboards in voor hun eigen rol binnen uw organisatie
Automatische factuurverwerking
Geautomatiseerd verwerken van zowel uw uitgaande als binnenkomende facturen.
Meerdere vestigingen
Voer binnen één boekhouding de administratie voor meerdere vestigingen, met automatische rekening courant boekingen waardoor eenvoudig rapportages per vestiging of geconsolideerd opgevraagd kunnen worden
Import & export data
Gebruik import- en export mogelijkheden voor het ontsluiten van informatie uit andere bronnen.
Vaste Activa
Standaard Vaste Activa aanmaken, beheren en afschrijven
Transitoria
Wijs zowel opbrengsten als kosten automatisch toe aan vooraf ingestelde periodes en of boekjaren
Periodiek boekingen
Leg eenvoudig repeterende boekingen vast en laat deze vervolgens automatisch in de juiste periode genereren.
Meerdere dimensies
Maak gebruik van meerdere dimensies als kostenplaatsen, productgrpoepen, afdelingen binnen de hele financiële adminsitratie
Budgettering
Houdt met uw budget grip op de financiële gezondheid van uw organisatie door deze te vergelijken met de werkelijke cijfers
Multi valuta
Werk met verschillende valuta’s binnen uw administratie inclusief automatische dagkoersen